dinsdag

15 mei 1950

Je herinnert je ongetwijfeld die kei waarover ik je verteld heb. Deze kei gaat dienst doen als onderdeel van het monument ter nagedach-tenis aan de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. Bij het vervoer ervan naar het Zuiderveen is een gewonde gevallen. Een veeg teken, lijkt me. Het gevaarte is drie bij twee bij twee meter en weegt vijfen-twintig ton. De steen is hier tweehonderd duizend jaar geleden naar toe gevoerd in de ijstijd. Dat zegt althans de Winschoter Courant.

1 mei 1950

Het is de Dag van de Arbeid, en dat zullen we merken ook. In Dommering treden vanavond de Arbeiders Gymnastiek Vereniging, Nieuw Leven, Morgenrood en De Stem des Volks op, zodat ik drie keer in de benen moet. Feestelijk is het natuurlijk wel. En de A.J.C. komt ook nog, maar daar ben ik te oud voor.