woensdag

15 juni 1950

Het zwembad is eindelijk verbeterd. Voor de oorlog waren er al plannen voor, maar nu is het ook echt gebeurd. En we hebben niet voor niets zo lang gewacht. Want een prachtbad is het geworden! Er zijn nu twee ondiepe baden met een strandje ervoor voor de aller-kleinsten, dan twee baden waarin grote kinderen nog kunnen staan, en tenslotte een derde bad van 38 bij 50 meter voor mensen die echt kunnen zwemmen. De baden zijn van elkaar gescheiden door beton-nen bruggen. Achter het derde bad ligt nog een grote vijver waarop we in de toekomst misschien met bootjes kunnen varen.
Links van de baden zijn zonneweiden, rechts is zand. Er zijn bad-hokjes voor mannen en vrouwen , w.c.'s , een speeltuin en een res-taurant. Tussen de badhokjes en het strand komt een afscheiding van coniferen.
Omdat het bassin voor de verbouwing gedeeltelijk leeggepompt moest worden en de wellen niet zo snel voldoende nieuw water konden aanvoeren, is het water nu nog wat troebel en staat het nog te laag, maar men denkt dat die problemen met behulp van een Norton-pomp spoedig opgelost zullen worden. Men prijst alom onze wet-houder Folkringa voor zijn noeste inspanning om deze verbouwing te realiseren.
Bij boer Koning op het Oostereinde zijn Coloradokevers gevonden. Ze vreten het groen op zodat de aardappels niet verder kunnen groeien. Soms zijn er zoveel dat zelfs spuiten met gif niet meer helpt. Dan moeten ze met de hand gevangen worden. Tsja.