zondag

28 februari 1951

De stadsbusdienst is al weer gestaakt. Volgens de firma Bronkhorst, die de lijn exploiteerde werd, er niet genoeg gebruik van gemaakt. Omdat ook de gemeente niet bereid was te subsidiëren, bleef er niets anders over dan "althans voorlopig tijdelijk" met de stadsbusdienst te stoppen. Misschien dat een dergelijke dienst rendabel wordt als er een nieuw ziekenhuis in Bovenburen komt. Tot dan moeten we weer gewoon lopen of fietsen.
Een van de meest bizarre overblijfselen uit het verleden is het ver-schil tussen lonen in de stad en op het platteland. Voor de oorlog kon dat verschil oplopen tot een derde, nu is het wat minder. Een com-missie heeft zich ermee beziggehouden en heeft de volgende argumenten bedacht om toch vast te houden aan dit verschil:
1. De huren zijn op het platteland lager dan in de stad of in industrie-gebieden
2. Verwarming en verlichting zijn op het platteland iets duurder, maar men kan daar gemakkelijk uitwijken naar goedkope alternatie-ven als kolen en turf
3. De druk van de personele belasting is op het platteland ietsje ho-ger, maar het verschil is miniem
4. De verschillen in kosten voor standaard- en levensmiddelenpakket zijn de ene keer hoger, de andere keer lager
5. Eigen productie mag niet meetellen (tuintje, klein vee)
6. Gezinsontspanning is in de stad duurder
7. De stimulering van de consumptie werkt in steden en industrie-gebieden sterker door
8. Verkeerskosten (bezoeken aan winkels, ziekenhuizen, scholen etc.) zijn op het platteland hoger.
De commissie concludeert uit het bovenstaande dat het leven in de stad en in industriegebieden duurder is. Daarom wenst men vast te houden aan de gemeenteclassificatie. Men heeft echter ook berekend dat mensen met meer inkomen meer last hebben van de loonaftrek (omdat zij meer secundaire levenskosten hebben, m.n. vervoer), en daarom moet de loonaftrek minder worden naarmate men meer ver-dient. Nou vraag ik je. Dus des te meer geld je uitgeeft, des te meer recht heb je op een extraatje. Dat ze zich niet schamen.