donderdag

11 april 1963

Eindelijk, eindelijk, maar honderd jaar te laat, heeft men in Neder-land een door de overheid opgezette financiële ondersteuning voor mensen zonder werk: de Algemene Bijstandswet. De kamer is gisteren bijna unaniem akkoord gegaan met het wetsvoorstel daartoe. Er wa-ren nog wat zeurkousen tegen, maar hun namen zal ik niet noemen.