zondag

22 mei 1963

Sex. Ik heb het er niet vaak over. Ten onrechte. Want als een mens ergens de hele dag mee bezig is, althans een man, althans ik, dan is het dat. En ik ben niet de enige. Af en toe komt het aan de oppervlakte, ook in de publiciteit. Neem nu het volgende stuk en let vooral op de fantasieën die eraan verbonden zijn. Vooral bij jezelf als lezer, en man. Ik citeer en neem de koppen ook over.

Ouders - met vakantie wisten van niets
Marechaussee haalt avontuurlijk meisje uit vliegtuig op Schiphol
Charles Aznavour mocht haar niet meenemen naar Nice
(van onze Amsterdamse redacteur)

De 19-jarige Amsterdamse studente in Slavische talen Coks Habbema is gisteren op Schiphol door de Koninklijke Marechaussee uit een KLM-vliegtuig gehaald dat op het punt stond te vertrekken naar Nice. De Franse zanger Charles Aznavour had voor deze beeldschone jongedame met lang donkerblond haar en lichte ogen een enkele reis eerste klas ticket gekocht (voor 348 gulden). Hij moest de reis alleen voortzetten. Zijn vriendin werd even later door een oom per auto afgehaald. Haar ouders zijn namelijk niet thuis. Die maken een vakan-tietocht door Luxemburg.

Gisteravond laat kwam Coks Habbema weer op Schiphol. Daar landde namelijk om vijf voor tien dezelfde machine weer waar ze 's morgens uit had moeten stappen. Haar koffer zat nog steeds in het bagage-ruim. Dezelfde oom C.P.J. Winkels uit de Beethovenstraat vergezelde haar. Coks Habbema vertelde ons toen: "Ik heb Charles Aznavour ontmoet op de eerste dag dat hij in ons land was - donderdag 9 mei. Hij liep toen wat te flaneren in de buurt van zijn hotel - het Hilton. Ik wist eerst helemaal niet dat hij de beroemde zanger was - dit vanwege zijn enorme grote donkere zonnebril. We hebben samen gezellig ge-praat. Charles Aznavour nodigde me toen uit zijn optreden te zien. Ik ben bij hem gebleven tot hij voor een dag of wat even terug ging naar Nice. Verleden week vrijdag stond ik hier weer op Schiphol om hem af te halen. Van dat moment af waren we samen.
Hij vroeg me zondagavond of ik niet mee wilde naar zijn huis aan de Rivièra. Daar woont zijn vader, zijns zuster en ook zijn dochter. We zouden dan ook nog het slot kunnen bijwonen van het filmfestival in Cannes. Ik had daar natuurlijk wel zin in. Ik heb me geen moment gerealiseerd dat mijn ouders daarvan af zouden moeten weten. Mijn ouders zijn namelijk met vakantie. Ik was trouwens weer thuis ge-weest voor zij terug zouden komen. Het is te hopen dat zij van dit incident niets horen via de buitenlandse pers - we hebben alle moge-lijke moeite gedaan ze telefonisch op te sporen; tot nu toe zonder re-sultaat. Dat zal met straks natuurlijk wel de nodige drama’s geven. Het is jammer dat dit alles zo ongelukkig liep. Ook voor Charles vind ik dit niet prettig. Hij was zo voorkomend altijd. Hij begreep er trouwens helemaal niets van toen het vliegtuig terugkeerde naar het platform en ik moest uitstappen."

Niet de eerste

Deze Coks Habbema is overigens niet bepaald de eerste minderjarige die op deze manier uit een vliegtuig wordt gehaald. De marechaussee bij de passencontrole is getraind op dit soort zaken. Zodra een min-derjarige zonder ouders of familieleden vertrekt naar het buitenland wordt geprobeerd contact met deze te krijgen. De betrokkene weet daarvan zelf meestal niets van. Die gaat gewoon door de douane en komt dan in een wachtkamer. Intussen bellen de dienstdoende amb-tenaren stad en land af om na te gaan of de minderjarige in kwestie met voorkennis vertrekt dan wel stiekem wil ontsnappen om - bij-voorbeeld - te gaan trouwen in het buitenland.

Onopvallend

Charles Aznavour heeft waarschijnlijk niet eens geweten dat zijn ge-zellin minderjarig was. Hij heeft overigens wel getracht het vertrek zo onopvallend mogelijk te maken. De zanger kwam heel laat op het vliegveld aan en nam zelf twee biljetten naar Nice. Coks Habbema wachtte op een afstand. Later gingen ze onafhankelijk van elkaar door de douane, langs twee verschillende loketten. Ook in de wachtkamer bleven ze bij elkaar uit de buurt. Pas in het vliegtuig werd weer con-tact gemaakt. Het toestel, een DC 7 C vertrok normaal - dat wil zeg-gen: de machine taxiede weg van het platform naar de startbaan.
Inmiddels had de marechaussee gebeld met een oom van Coks Hab-bema. Deze wist natuurlijk van niets. Hij moest op korte termijn beslissen of dat vertrek zou worden verhinderd. De vader en moeder van het meisje waren onbereikbaar. Ze woonde tijdens hun afwezig-heid alleen met een jongere broer in het ouderlijk huis aan de Schubertstraat. De oom nam het zekere voor het onzekere en zei: ze mag niet vertrekken.

Handkus

Via de verkeerstoren werd toen de gezagvoerder radiografisch mee-gedeeld dat hij moest terugkeren. Een stewardess bracht toen de boodschap even later over aan het meisje. Charles Aznavour schijnt eerst gedaan te hebben alsof hij met de hele zaak niets te maken had. Later trok de 39-jarige zanger wat bij. Hij wilde toen zelfs de omslag van het ticket terug hebben om later bij de aankomst het passagegeld te innen. Met een handkus nam hij tenslotte afscheid van Coks Habbema.

'Opdringerig'

Charles Aznavour heeft drie keer opgetreden in Nederland. Ook werd door de AVRO een zogenaamd domino-programma opgenomen. Dit alles gebeurde onder auspiciën van de Amsterdamse impresario Charles Aerts. Deze vertelde ons gisteravond: "Rond elke artiest van wereldnaam dwarrelen zulke meisjes. Ik heb die Coks Habbema ook wel gezien natuurlijk. Ze deed nogal opdringerig en was hondsbru-taal - tot in de kleedkamers toe. Charles Aznavour nam eerst weinig notitie van haar. Maar later scheen hij het prettig te vinden met het kind wat te praten. Ze spreekt overigens vloeiend Frans en Engels. Begrijpt u nou de ouders van dat kind om haar zo maar zonder controle achter te laten? Ik heb Charles Aznavour nog voor haar ge-waarschuwd maar hij wou niet luisteren. Het was hem trouwens niet om een goedkoop avontuurtje te doen. Dat heeft zo'n man niet nodig. Hij vond het kind gewoon ergens wel sympathiek, hoewel ze nogal slonzig was naar mijn idee. Ik heb nog medelijden met dat kind ook. Charles is de zaak trouwens waarschijnlijk al vergeten. Ik haal hem pas in oktober weer naar Nederland. Als het me lukt natuurlijk".

Wat een geweldig stuk hè? Del van 19 verleidt beroemde zanger. Of is het toch: beroemdheid maakt misbruik van jonge blom uit de betere buurt?