maandag

28 januari 1960

Even wat klein nieuws uit Winschoten zelf. In de eerste plaats de auto en zijn grootste makke: hij moet ergens staan. Parkeerplaatsen dus. Niet alleen bij de huizen, maar ook in het centrum, want de mensen moeten met de auto bij de winkels kunnen komen.
Op de plek waar nu nog het diep loopt kan men straks gelukkig een groot aantal parkeerplaatsen creëren, maar naar de mening van B en W komen die te ver van het centrum te liggen. Blijkbaar bedoelt men met het centrum het eind van de Langestraat en de Torenstraat. De Mousehörn krijgt juist een steuntje in de rug door de nieuwe parkeerplaatsen.
De gemeente wil parkeerplaatsen in de buurt van de kerk en het oog van B&W viel op het Schönfeldplantsoen. Gelukkig ging de gemeente-raad daar niet mee akkoord. We houden dus nog een beetje groen in de binnenstad.
Het uitbreidingsplan St. Vitusholt gaat wel door, waardoor er in dat gebied 658 woningen en 8 winkels kunnen worden gebouwd.
Al die nieuwbouw heeft ook gevolgen voor ons badhuis. Omdat steeds meer mensen een douche in huis hebben, wordt van het badhuis steeds minder gebruik gemaakt. Het is zo erg dat de badmeester de lol aan zijn werk heeft verloren: hij doet een groot deel van de tijd niets en hij is geen stilzitter. Daarom heeft hij de gemeente verzocht hem aanvullende werkzaamheden te geven als loodgieter. Dat, of hij wenste het badhuis geheel te verlaten. In dat geval zou hij echter niet in de dienstwoning kunnen blijven wonen.
Bijkomend probleem is dat de gemeente loodgieterswerk normaal gesproken uitbesteed aan plaatselijke bedrijven. Door een loodgieter aan te stellen wordt er met die gewoonte gebroken en door de precedent-werking dreigt het gevaar van een gemeentelijke loodgie-tersdienst. Een oplossing voor dat probleem heeft men nog niet gevonden, maar het badhuis zal in de toekomst alleen nog op vrijdag en zaterdag open zijn.