donderdag

26 september 1963

Wanneer zullen duplexwoningen samengevoegd gaan worden? Dat is een vraag die mij sinds het ontstaan van deze 'dubbele' woningen (twee minihuisjes op elkaar) door het hoofd speelt. Het idee is dat dat gaat gebeuren als de woningnood opgelost is. Door samenvoeging zou een grote woning met twee verdiepingen ontstaan.
Nu is de woningnood nog wel niet opgelost, maar toch wilde men het er in de gemeente Winschoten nog eens over hebben. Blijkbaar is hier minder sprake van woningnood dan elders, want het belangrijkste argument tegen ontsplitsing was nu de lage huur die voor de wonin-kjes gevraagd kon worden. Dat is voor een deel van de huurders erg aantrekkelijk.
Bovendien, en hier komt een aap uit de mouw waar in de pers weinig aandacht is geschonken, zouden bij ontsplitsing de woningen minder opbrengen. De dubbele huur zou namelijk in vergelijking met andere woningen te hoog zijn. Zo blijven mooie ideeën hangen in financiële rotzooi. De PSP kwam volkomen consequent met een voorstel de huur van de duplexwoningen te verlagen, maar dat voorstel kreeg alleen de steun van de pacifisten zelf en de CPN.
Een voorstel dat het wel haalde was de verhoging van de reinigings-rechten. Er moet in de buurt van het kerkhof nieuwe riolering komen en Gedeputeerde Staten van Groningen hebben daar goedkeuring voor verleent op voorwaarde dat de dekking uit verhoogde lasten zou komen. PSP en CPN konden zich daar niet mee verenigen. De PSP vond dat het verbeteren van de riolering een kwestie van volksge-zondheid is en daarom uit rijksmiddelen betaald moet worden. De CPN voegde daar nog aan toe dat de financiële verhouding tussen gemeente en rijk niet deugde. De overige partijen steunden het voorstel van B&W zodat de prijsverhoging met grote meerderheid werd aangenomen.