zaterdag

23 februari 1961

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben geen goedkeuring ver-leend aan het plan de Venne door te breken naar de Emmastraat. Misschien blijft het hart van Winschoten dan toch nog gespaard. De gemeente gaat in beroep bij de Kroon.
Een minder belangrijk item van de gemeenteraadsvergadering was de naam van de rotonde die in de plaats van het kolkje is gekomen (aan het begin van Langestraat, Venne en Engelstilstraat). Het wordt Ol-dambtplein. Erg origineel.