maandag

5 april 1958

Men zegt wel eens (of was het Marx?) dat de geschiedenis zich her-haalt: de eerste keer is het een drama, de tweede keer een klucht.
Blijkbaar kan de geschiedenis zich ook geografisch verplaatsen. Ter-wijl in Rusland de anti-Stalinist (wat dat ook mag betekenen) Kroet-sjef alle macht naar zich toe trekt, is in Nederland partijsecretaris Paul de Groot bezig met een grote schoonmaak in omgekeerde zin: degenen die op de lijn van Kroetsjef zitten - voorzitter Wagenaar, Gortzak, Brandsen en Reuter - worden weggewerkt en zwart gemaakt. De communistische vakbond EVC (Eenheidsvakcentrale) heeft onder deze praktijk zwaar te leiden, omdat Brandsen en Reuter daar belang-rijke lieden zijn.
Maar de belangen van de arbeidersklasse vallen blijkbaar samen met die van Paul de Groot, want hij is bereid de EVC op te offeren aan zijn eigen machtsaspiraties. En zo hoort het ook: de communisten zullen aan hun eigen drijven ten onder gaan.
In Winschoten merk je trouwens niets van dat alles: Haagsma en Striezenau blijven rustig op hun plaats zitten. Het zijn eigenlijk sociaal-democraten met een afwijkende mening over Rusland. Ze houden de PvdA op het rechte, linkse, pad.

Geen opmerkingen: