donderdag

15 juli 1959

De nieuwe regering wil de huur per 1 januari met 20% verhogen en de subsidie op melk afschaffen. Dat laatste zal leiden tot een prijsverho-ging van 4 cent per liter. Dat begint al goed.
Gelukkig heeft niet alleen de gehele (!) vakbeweging zijn afkeuring uitgesproken, maar ook in de Kamer is men het niet met deze plannen eens. Men wil in ieder geval dat er compenserende maatregelen in werking zijn voordat de beide plannen worden uitgevoerd.
Verder denkt de regering ook reclame op televisie toe te gaan staan, waarmee de weg wordt geopend voor commerciële televisie. Niet iets om over naar huis te schrijven. De advertenties in de krant kun je nog overslaan, maar als je tv kijkt en er komt reclame, kun je alleen maar de tv uitzetten of weglopen. In beide gevallen weet je niet wanneer de reclame afgelopen is.

Geen opmerkingen: