zondag

1 maart 1961

In het kader van het werkgelegenheidsbeleid wil de regering het hypotheekkantoor in Winschoten sluiten en het personeel overplaat-sen naar Groningen. Het argument is dat het kantoor te klein is. Met dat kantoor verdwijnt tegelijkertijd het kantoor der registratie en suc-cessie.
Het argument dat de staatssecretaris gebruikt is te belachelijk voor woorden. Er is op het kantoor zoveel werk dat ambtenaren uit Gro-ningen hier gedetacheerd zijn omdat de twintig man personeel de za-ken anders niet af kunnen handelen. Het gebouw zelf is zeker niet te klein, want een deel ervan wordt onderverhuurd. Ook uit het oog-punt van kostenbeheersing is het een merkwaardig besluit omdat de verhuizing een kostbare verbouwing van het kantoor in Groningen noodzakelijk maakt.
De enige logica die ik achter het beleid kan ontdekken is centralise-ring. Dat dat duur is en ten koste gaat van de regio's is blijkbaar van ondergeschikt belang.

1 opmerking:

Gelkinghe zei

Ha, daar werkte mijn oud-tante Siene.