dinsdag

14 september 1960

Naast de idioten die de hele Waddenzee willen inpolderen heb je ook gekken die industrieel afvalwater in de Waddenzee willen lozen. Op een vergadering van Groningse hotemetoten uit industrie en bestuur is vastgesteld dat normale zuivering van het afvalwater veel te duur is. Alleen al voor de Veenkoloniën zou het gaan om een bedrag van 500 miljoen gulden.
Men denkt erover om twee persleidingen aan te leggen: een van het industriegebied rond het Hoendiep (dat wil zeggen: Hoogkerk) naar de Waddenzee zelf, een van de Veenkoloniën naar de Eems. Men re-kent erop dat het zelfreinigend vermogen van de Waddenzee voldoen-de is om het afvalwater te kunnen verwerken.
De leiding van Hoogkerk naar zee zou 27,5 km lang moeten worden en een diameter van 1,22 meter moeten hebben. Een dergelijke buis zou per minuut 70 kuub afvalwater naar zee vervoeren. Inclusief secundaire pijpen (van de fabrieken naar de persleiding) en pompen kost dat ruim 9 miljoen gulden.
Voor de Veenkoloniën zijn de getallen nog groter: er moet per mi-nuut 110 kubieke meter afvalwater moeten worden weggevoerd, wat vraagt om een buis met een doorsnede van 1,52 meter. De stinkende smurrie zou vanuit alle fabrieken, die ruwweg liggen in de driehoek Pekela - Veendam - Winschoten, eerst naar Zuidbroek moeten wor-den gepompt en daar moeten worden verzameld in een gesloten bas-sin. De kosten voor dit traject worden geschat op 27,5 miljoen. Om de troep vervolgens naar de Eems te krijgen zou de eigenlijke smeer-pijp (van 22 km) het bassin moeten verbinden met de zee. Deze verbinding kost inclusief bassin 8,5 miljoen gulden. De jaarlijks terugkerende kosten worden geschat op ruim anderhalf miljoen gulden. Op die manier is men redelijk goedkoop van de stank, en wat daar verder mee gepaard mag gaan, verlost. Maar tegen welke prijs?

P.S. Er valt ook nog iets te lachen: de totowet is in de Eerste Kamer verworpen!

1 opmerking:

Gelkinghe zei

Is Henk de Weerd vroeger wellicht redacteur van de Zondagsrust geweest?