woensdag

16 juni 1960

Een sportonderwerp, nou ja sport, dat de gemoederen al jaren bezig houdt is de voetbaltoto. Men kan daarbij gokken op de uitslagen van voetbalwedstrijden.
Ik heb het nooit zo precies gevolgd, maar de clou schijnt te zijn dat gokken in Nederland eigenlijk verboden is, maar aan de andere kant is de toto zo populair dat men toch niet echt durft in te grijpen.
De regering heeft nu eindelijk besloten waar de grens ligt: de inleg mag niet meer zijn dan f 1,- per persoon omdat anders het gezins-inkomen in gevaar komt. Bovendien is er een maximum gesteld aan de hoofdprijs: f 25.000,-.
De KNVB, de voetbalbond, krijgt het monopolie over de toto: ande-re 'voetbalpools' zijn niet meer toegestaan. Ook over de opbrengsten wil de overheid bij wet gaan beschikken. Deze moeten voor drie-kwart besteed worden aan sport en voor een kwart aan cultureel, maatschappelijk en charitatief werk.

Geen opmerkingen: