woensdag

26 januari 1961

Men heeft blijkbaar nog niet zijn bekomst van de pogingen de ver-makelijkheidsbelasting voor bioscopen te verlagen. Deze keer ging de gemeenteraad, op verzoek van de bioscoopexploitanten, opnieuw accoord met een dergelijke verlaging. Om de begroting wat te ontzien geldt de verlaging deze keer alleen voor cultureel gekeurde films.
Er waren nog wat andere puntjes in de gemeenteraad die aandacht vereisen: de muziekschool en de vuilnisemmers. Wat in het werke-lijke leven gaat het vaak om de details.
De muziekschool wordt een gezamenlijk project van de gemeenten Beerta, Finsterwolde, Midwolda, Nieuweschans, Nieuwolda, Oude Pekela, Scheemda, Wedde en Winschoten. Al deze gemeenten gaan de muziekschool subsidiëren. De docenten krijgen op deze manier de ambtenarenstatus en het voorlopige bestuur de zekerheid dat het geld voor de organisatie er komt. Bovendien wil men vastleggen dat gemeenten zich niet zonder meer uit het bestuur van de muziek-school kunnen terugtrekken en op die manier de andere gemeenten kunnen opzadelen met de kosten. Met dat voorstel is de gemeente-raad hier accoord gegaan.
De vuilnisbakken. Men schat dat die ongeveer 10 jaar mee gaan. De vorige lading was gratis ter beschikking gesteld van de bevolking, maar nu wil de gemeente er toch geld voor zien. De precieze invulling van die wens had natuurlijk weer veel voeten in aarde. B&W stelden voor dat bij vervanging f 2,50 zou moeten worden betaald; wanneer de emmer aan vervanging toe is voor dat de tien jaar zijn verstreken zou bovendien per jaar f 1,- extra op tafel moeten komen. Op die manier wil men stimuleren dat men zuinig is op zijn bak.
De CPN bij monde van de heer Striezenau zag er een verkapte ver-hoging van de reinigingsrechten in. Hij stelde voor de vergoeding van f 2,50 te vervangen door een waarborgsom van dezelfde grootte. Als de emmer na tien jaar versleten is, wat bij normaal gebruik valt te verwachten, dan krijgt men zonder verdere kosten een nieuw exem-plaar. De beslissing erover is niet gevallen: de zaak ligt nu bij een commissie.

Geen opmerkingen: