maandag

25 oktober 1962

Die merkwaardige Russell heeft Kennedy en Kroetsjef een telegram gestuurd met het verzoek eens met elkaar te gaan praten. Tot nu toe is niet één Russisch schip aangehouden. Het gerucht gaat dat de Russen de confrontatie proberen te vermijden.
Waarnemend secretaris-generaal Oe Thant van de V.N. heeft beide partijen opgeroepen alle activiteiten tijdelijk stop te zetten en te gaan onderhandelen. Hij haalde ook de Cubaanse minister-president Dorti-cos aan die twee geleden heeft verklaard dat Cuba zich door de V.S. bedreigd voelt. Hij wil de garantie dat Amerika geen agressie tegen Cuba zal plegen. Oe Thant zag in die laatste uitspraak de mogelijke basis voor een akkoord. Met andere woorden: wanneer de V.S. toe-zeggen Cuba niet te zullen aanvallen, dan moeten de Russen zich van het eiland terugtrekken. Ondertussen wordt over de hele wereld tegen de ontwikkelingen betoogd.

Ondertussen blijkt in Winschoten de sloop van de binnenstad al bijna in kannen en kruiken te zijn. In mei is de gemeenteraad akkoord gegaan met de doorbraak van de Venne, maar nu blijkt pas dat men daarbij ook goedkeuring heeft verleend aan het maken van een plein op de plaats van de gronden tussen Venne, Vennedwarsstraat en Vissersdijk. Tot nu waren deze plannen geheim, jazeker.
De bevolking van Winschoten komt hier pas achter omdat de com-missie voor uitbreidingsplannen van de provinciale planologische dienst niet akkoord ging met het plein. Nu beweert de gemeente dat het plein slechts tijdelijk zou zijn. Tijdelijk, dat wil zeggen, tot dat er een besluit zou worden genomen over de uiteindelijke bijzondere bebouwing van deze ruimte: een nieuw stadhuis!
Na de afkeuring van het plein moest men laten weten wat precies de plannen zijn. En wat bleek: de ruimte van het plein is te klein voor het nieuwe stadhuis. Blijkbaar is er voor dat stadhuis al een kant en klaar ontwerp. Nu dus nog een nieuw plan voor het plein.
Het nieuwe stadhuis zal zich met bijbehorend plein uitstrekken tot het Wilhelminastraatje en het pand van bakkerij Schuitema op de hoek van Langestraat en Venne zal moeten worden afgebroken (amo-veren in ambtelijke taal). Van monumentenzorg en geschiedenis heeft men in Winschoten nog nooit gehoord.
Met het nieuwe plan wil de provinciale commissie wel akkoord gaan. Achterkamertjespolitiek heet dat.

Geen opmerkingen: