vrijdag

7 november 1962

Je zult het mij niet snel horen zeggen, maar ik ben het een keer eens met Bernard. Prins Bernard (ook wel Benno). Op een banket in Lon-den heeft hij als voorzitter van het World Wildlife Fund gezegd dat de vervuiling van de natuur een grotere bedreiging vormt voor de mens-heid dan militaire conflicten. Een citaat: "Technische, industriële en economische vooruitgang - ja zelfs sociale en politieke vooruitgang - bedreigt de natuur in alle delen van de wereld. (...) Wij moeten een eind maken aan de verwoesting welke menselijke onwetendheid, heb-zucht en gebrek aan verbeeldingskracht rondom ons veroorzaken". Commentaar overbodig.

Geen opmerkingen: