maandag

10 juni 1963

Al een tijdje hebben we niets meer uit Amerika gehoord. Dat wil echter niet zeggen dat de strijd voor gelijke rechten stil staat. Inte-gendeel. De moed om met daden deze rechten op te eisen verspreidt zich als een inktvlek over het land. President Kennedy heeft de burge-meesters van alle steden opgeroepen in hun stad de discriminatie op te heffen. Ondertussen gaat gouverneur Wallace van Alabama mor-gen persoonlijk voorkomen dat twee negers worden ingeschreven bij de universiteit van Tuscaloosa. Hij wil ze fysiek tegenhouden als ze de trappen van de universiteit bestijgen. It's a long way to Tipperary.

Geen opmerkingen: