woensdag

12 juni 1963

Wat een ingewikkeld en tegelijk routinematig product zo'n krant is blijkt uit het feit dat men om de haverklap, maar vooral op woensdag, vergeet de dag en datum te veranderen. Zo staat bijvoorbeeld op de krant van vandaag, d.w.z. van woensdag 12 juni, nog de aanduiding van gisteren: dinsdag 11 juni.
Belangrijker is dat Kennedy niet van plan is over zich heen te laten lopen door Wallace. De laatste heeft inderdaad op de stoep gestaan om twee zwarte studenten tegen te houden, maar uiteindelijk heeft hij deze slag verloren. Kennedy beval hem af te zien van onwettige handelingen. Omdat Wallace dit bevel heeft genegeerd, kreeg Kenne-dy het recht de plaatselijke troepen onder federaal bevel te plaatsen. Daarmee heeft de gouverneur feitelijk geen politie of militairen meer tot zijn beschikking. Verder houdt de minister van defensie troepen achter de hand om in geval van nood in te grijpen. Eigenlijk wordt hier na honderd jaar eindelijk een einde gemaakt aan de Amerikaanse Burgeroorlog. Hopelijk.

Geen opmerkingen: