vrijdag

17 juni 1963

Aangezien er hier in Winschoten bitter weinig gebeurt, ga ik nog maar even door met de V.S. Na de begrafenis van Medgar Evers braken er natuurlijk relletjes uit. De politie greep natuurlijk hardhandig in en werd op haar beurt bekogeld met stenen en flessen.
De vakbond gaat zich nu ook met de zaak bemoeien. James Hoffa, de voorzitter van de bond van vervoerspersoneel, geeft de gebroeders Kennedy persoonlijk de schuld van alle rassenproblemen. "Als Bobby Kennedy ongestoord door kan gaan met zijn machtsmisbruik, gaan we in de richting van het fascisme. De Kennedy's zetten de blanken op tegen de kleurlingen en de kleurlingen tegen de blanken. Het streven naar nieuwe wetgeving is volgens Hoffa belachelijk: "Ze hebben het lef niet de wetten toe te passen die er al zijn."
Eerst roepen dat een minister zijn bevoegdheden gebruikt, maar vervolgens beweren dat hij daar het lef niet voor heeft. De vakbon-den in Amerika zijn mij een raadsel.

1 opmerking:

Gelkinghe zei

Jimmy Hoffa was dikke mafia. Hij is trouwens spoorloos van de aardbodem verdwenen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Hoffa