vrijdag

20 mei 1963

Kennedy is in Alabama geweest. Hij heeft gesproken met gouverneur Wallace, al schijnt het gesprek (in een helikopter!) voornamelijk te hebben bestaan uit het uitwisselen van meningen en dat in een uiterst koele atmosfeer.
Hoe ver die meningen uit elkaar lagen bleek uit commentaren ach-teraf. In een toespraak in Nashville zei Kennedy dat de negers steeds meer rechten zullen krijgen "tot alle Amerikanen gelijke rechten en vrijheden binnen de wet zullen hebben".
Wallace zei in een persconferentie dat de federale troepen in Alaba-ma overbodig waren, omdat de plaatselijke autoriteiten zeer wel in staat waren de "agressieve activiteiten" van de negerbevolking te beteugelen. Eerder had hij geprobeerd via het Hooggerechtshof de terugtrekking van de federale troepen af te dwingen. Overigens wordt nu ook in North-Carolina gedemonstreerd.

Geen opmerkingen: