maandag

31 oktober 1963

De lonen gaan met tien procent stijgen. Om de druk op de arbeids-markt te verlichten is de verplichte militaire diensttijd terug ge-bracht tot 18 maanden - dat is nog altijd anderhalf jaar verspild.
Het aardgas gaat de gemeenten 6 cent per kubieke meter kosten en de consument 10 cent. Die vier cent steken de gemeenten blijkbaar in hun zak. In Groningen, Friesland en Drenthe, waar men dit jaar al aardgas zal kunnen gebruiken, krijgen de gemeenten 5 % korting. Het is nog niet bekend of zij die korting door zullen geven. De winst van gemeenten zal hoe dan ook niet zo groot zijn dat luxe projecten als zwembaden en sporthallen er van gebouwd kunnen worden.
De grootste winsten gaan naar de staat en naar Esso en Shell, die te-zamen het gas exploiteren. De overheid deelt voor 70 % in de winst. De verkoop naar het buitenland moet op termijn oplopen naar een derde van de jaarlijks beschikbare voorraad. Laten we hopen dat het echt wat wordt met die kernenergie. Anders spekken we de begroting met het geld van toekomstige generaties.

Geen opmerkingen: