donderdag

15 november 1958

Het laatste sociaal-democratische strijdpunt - algemeen kiesrecht en ouderdomspensioen zijn al verwezenlijkt - wordt binnenkort bijna gerealiseerd: de achturendag. Er komt een wet die de werkweek voor iedereen beperkt tot 55 uur en de werkdag tot 10 uur. We zijn er nog niet, maar we komen er wel.
Een uitzondering wordt gemaakt voor overwerk en voor de volgende beroepsgroepen: landbouwarbeiders, zeelieden, opvarend personeel in de binnenvaart, artiesten, handelsreizigers, verzekeringsagenten, journalisten, de bemanning van vliegtuigen en nog wat andere groe-pen, voorzover de betrokken personen ouder dan 18 jaar zijn.

Geen opmerkingen: