woensdag

3 november 1958

In Little Rock heeft de gouverneur alle openbare middelbare scholen sinds het begin van het schooljaar gesloten gehouden om maar geen negerkinderen te hoeven toelaten. Dat was mogelijk dankzij een in zijn staat speciaal daarvoor opgestelde wet.
Vervolgens heeft hij in samenwerking met gelijkgezinden en parti-culieren een school laten oprichten die de plaats van de openbare scholen moet innemen en waar men, uiteraard, geen negers hoeft toe te laten. Zo'n vijfhonderd kinderen hebben zich bij die school laten inschrijven, de rest krijgt onderwijs via de televisie.

Wat Jim Wilson betreft: hij stal niet $1.75, maar $1.95, en hij heeft waarschijnlijk gratie gekregen nadat hij ook in hoger beroep ter dood veroordeeld was. Hij heeft in ieder geval een bezoek gebracht aan de gouverneur die over het gratieverzoek moest beslissen. Hoe het uit-eindelijk afgelopen is wordt ons niet meer via de kranten meege-deeld, maar hij zal wel levenslang gekregen hebben.

Tenslotte de voortgaande klucht van de CPN: de leiding van deze partij heeft een nieuwe vakbond opgericht die de eigen, blijkbaar on-afhankelijk geworden, EVC moet gaan beconcurreren: EVC-58.

Geen opmerkingen: