zondag

28 mei 1959

De gemeentesecretaris van Winschoten, de heer J. Egmond, heeft af-scheid genomen en burgemeester Romein maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens te demonstreren hoe groot zijn afkeer van de man was: hij was voor enkele dagen op werkbezoek elders. Dat be-zoek is zo gepland dat hij niet alleen afwezig was op het afscheid in de gemeenteraad, maar ook op de officiële receptie a.s. vrijdag.
Gemeenteraadslid Bruining (PvdA) betreurde de afwezigheid van de burgemeester. De heer Haagsma (CPN) drukte zich in krachtiger bewoordingen uit: hij noemde het optreden van de burgemees-ter 'een slechte beurt' en een belediging voor de secretaris. Zijn frac-tie beraadt zich nog op de manier waarop zij haar ongenoegen aan de burgemeester kenbaar zal maken.
De heer Egmond zelf ging in zijn afscheidswoord nog even in op het conflict tussen hem en de burgemeester. Het conflict zou in 1956 tot een goed einde zijn gebracht door de commissie Jansonius. Volgens Egmond bleek uit het gedrag van Romein dat het geld aan die commissie besteed weggegooid was. Bovendien achtte hij het onjuist dat het definitieve advies voor 30 jaar in een kluis was opgeslagen. Verder wilde hij niet op de zaak ingaan, omdat hij niet in dezelfde kleinzieligheden wilde vervallen als de burgemeester. Waarvan acte.

Geen opmerkingen: