maandag

30 mei 1959

Na de plaatselijke politiek de plaatselijke economie: de ontvolking van het platteland. Tussen 1950 en 1957 vertrokken uit Oost-Gronin-gen 12.000 mensen. Men schat dat de middenstand daardoor bijna 9 miljoen gulden minder heeft omgezet. Dat betekent niet alleen een vermindering van het inkomen, maar ook dat bedrijven minder makkelijk te verkopen zijn. Om te voorkomen dat er straks in het geheel geen winkels en kleine ambachtsbedrijven op het platteland zijn moet er volgens het Nederlands Verbond van Middenstands-ondernemingen een fonds komen om deze kleine bedrijven te steu-nen. Een goed idee, lijkt me, want anders kunnen alleen mensen met een auto straks nog boodschappen doen. Hoe moet de rest dan aan levensmiddelen, stofzuigers en nieuwe kranen komen?

Geen opmerkingen: