donderdag

7 juni 1958

Hier in Winschoten heeft men iets met cultuur, beter Cultuur. De Winschoter Courant is daar de exponent van. Hoor toch hoe ze de loftrompet steekt over het Concertgebouworkest dat donderdag hier komt spelen:
"Wanneer op donderdagavond 12 juni a.s. de vele leden van het Am-sterdamse Concertgebouw op het podium van Schouwburg Domme-ring hun plaatsen zullen hebben ingenomen en de jonge dirigent Ber-nard Haitink, na met applaus te zijn verwelkomd, met enkele korte tikjes van zijn dirigeerstaf het gebruikelijke geroezemoes in de zaal zal hebben doen verstommen, en de stilte zal hebben opgeroepen welke voorafgaat aan de inzet van de eerste maten der muziek, dan zal in dat moment van stilte de volle zaal zonder twijfel reeds onder de indruk komen van het grootse ogenblik. Onder de indruk van het feit, hier weer een begenadigde jonge man voor zich te mogen zien, op jeugdige leeftijd reeds geroepen om een orkest van wereldfaam te leiden en de roem ervan uit te dragen en te bestendigen."
Ik zal je niet vermoeien met de rest van het epistel, maar zo gaat het een kwart krantenpagina door. Zo'n tekst is niet voor gewone men-sen, maar voor burgemeesters, apothekers, meesters in de rechten en dat soort lieden. De upper-ten. Gewone mensen gaan wel naar het concert, want de goedkope kaartjes zijn al uitverkocht. Al weet je natuurlijk niet wie die kaartjes gekocht hebben.

Geen opmerkingen: