vrijdag

9 juni 1958

Afgezien van de geleide loonpolitiek en de prijzen is er nog een belangrijk probleem dat Nederland bezig houdt: de woningnood. Er is nu, dertien jaar na de oorlog, nog een tekort van 150.000 woningen. Dat is meer dan 5 % van de totale woningbehoefte.
Er zijn in totaal 2.662.000 woningen in Nederland en per jaar wor-den ongeveer 12.000 bijgebouwd. Dat betekent dat over 12,5 jaar ie-dereen een woning moeten hebben. Dat is in 1970!
Ome Jan van Zutphen is overleden. Deze pur sang vakbondsman (hij was secretaris van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers-bond) en bestrijder van tbc onder arme mensen is 95 jaar geworden!

Geen opmerkingen: