vrijdag

2 november 1959

De uitvinding van de grammofoonplaat had het instrument bijna om zeep geholpen: de accordeon. Gelukkig had de firma Hohner in Duits-land een goed idee om de omzet op peil te houden: het accordeon-orkest. In de jaren dertig stelde deze fabriek uit de beste accor-deonisten in Duitsland een orkest samen dat reclameconcerten gaf. Als gevolg daarvan werden in talloze Duitse steden dergelijke orkesten opgezet.
Ook in Nederland kwam dat fenomeen tot leven. Hier in Winschoten op initiatief van Joop van der Laan, de vroegere accordeonist van Harry Dietrich. Hij geeft les en is dirigent van het door hem in 1955 opgerichte Con Brio. Het orkest bestaat voor een groot deel uit kinderen. Afgelopen zaterdag was de uitvoering in de grote zaal van Hotel Smid in de Langestraat. Het was te merken dat de heer Van der Laan zijn vak met gevoel en tact weet uit te oefenen, want er werd met veel plezier gespeeld. De gezelligheid die hij om zich heen verspreid weet hij goed over te brengen op de zaal, en het publiek vermaakte zich vervolgens even goed als de orkestleden. Na tijd was er dansen met 'The Gronita Rhytmers'. Misschien ga ik nog een nieuw instrument leren.

Geen opmerkingen: