donderdag

29 oktober 1959

Op de beste bureaucratische wijze heeft de PvdA Winschoten een punt gezet achter een zaak waarin de directeur gemeentewerken van van alles en nog wat beschuldigd werd: inzetten van gemeenteperso-neel voor privé-doeleinden, vriendjespolitiek. Zeg maar: de normale alledaagse corruptie.
Er is onderzoek gedaan en er zijn rapporten geschreven en nu dan eindelijk de finale discussie in de gemeenteraad zou moeten worden gevoerd, komt de fractie van de PvdA met een motie waarmee de discussie omzeild kan worden. Blijkbaar is de heer Kok, de directeur gemeentewerken, lid van de PvdA, anders kan ik het niet verklaren. De motie stelt vast dat de gemeenteraad voldoende informatie heeft gekregen, dat het in de directeur gewekte wantrouwen niet gegrond is gebleken en dat de zaak hiermee afgehandeld is. De PvdA verbond aan de motie het voorstel de discussie als afgesloten te beschouwen. M.a.w. : zou de motie aangenomen worden, dan was verdere discus-sie niet meer mogelijk.
De CPN wilde nog praten over deze gang van zaken, maar de burge-meester (natuurlijk nog steeds Romein) beweerde dat hij zich aan het reglement van orde moest houden en eerst de motie in stemming moest brengen. De motie en het voorstel van orde werden aanvaard, Haagsma en Striezenau van de CPN hadden toen al uit protest de zaal verlaten, en daarmee was de zaak van tafel. Schaamteloos voerde men aan dat deze procedure de belangen van de gemeente het minst schaadde. Wat is er toch met eerlijkheid gebeurd?

Geen opmerkingen: