zaterdag

20 augustus 1959

In een aantal plaatsen is de domheid aan de macht. Het leger is daar één van. Hoe erg het kan zijn kun je nauwelijks voorstellen, maar het volgende voorval is illustratief.
Een jongeman die zijn dienstplicht erop had zitten en in uniform naar huis terugkeerde werd in de tram door een hem onbekende man in burger gesommeerd zijn baret op te zetten. De man beweerde dat hij officier was. De jongen vroeg hem om een legitimatiebewijs, maar de persoon in kwestie wenste zich niet te legitimeren. Bij de halte van zijn keuze aangekomen stapte de jongeman uit en de officier volgde hem. Op straat herhaalde zich de discussie en nadat omstanders zich er mee bemoeid hadden - zij kozen natuurlijk de kant van de ex-soldaat - legitimeerde de man zich als een luitenant van het leger. De jongen zette zijn baret op, maar de officier was nu beledigd en maakte rapport van het gebeuren. Tien dagen later moest de ex-soldaat bij zijn ex-commandant in Steenwijkerwold komen en werd gestraft met veertien dagen eenzame opsluiting. Dat betekent twee weken in de cel zonder veters en bretels, geen sigaretten en geen andere boeken dan het dienstreglement en de bijbel. Commentaar lijkt me overbodig.

Geen opmerkingen: