zondag

27 augustus 1959

De krapte op de arbeidsmarkt heeft inmiddels geleid tot loonsverho-ging en arbeidstijdverkorting. In de metaal wordt met ingang van 1 augustus j.l. 5 % meer betaald. Per 1 april 1960 wordt de werkweek met 1 uur ingekort, per 1 januari 1961 nog eens met drie uur. Zo zie je maar, als je macht hebt kun je wat bereiken. De regering is niet blij met deze ontwikkeling, maar ja, ze hebben het loonbeleid nu eenmaal vrijgelaten. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.
Iets geheel anders, maar ook interessant, is het verzoek van de Winschoter bioscoopexploitanten aan de gemeente om de gemeen-telijke vermakelijkheidsbelasting voor bioscopen te verlagen van 25/125 naar 20/120. (Ik heb geen idee wat dat betekent, maar dat doet er ook eigenlijk niet toe). Bovendien wil men voor culturele films helemaal vrijgesteld worden van deze belasting.
De bioscopen voeren als reden aan dat in omliggende gemeenten minder belasting betaald hoeft worden. De gemeenteraad was in meerderheid van mening dat de situatie inderdaad onbillijk is. Aan de andere kant kan de gemeente het geld, het gaat om f 8000, niet missen.
Uiteindelijk werd besloten dat de verlaging doorgang zou vinden, omdat men het voortbestaan van de beide bioscopen (Dommering en Scala) niet in gevaar wenste te brengen. Bovendien wilde de gemeen-teraad het niet op haar geweten hebben dat het peil der films nog verder zou dalen. Het zedelijk besef der gemeenteraadsleden ging echter niet zover dat men culturele films vrijstelde van vermakelijk-heidsbelasting. Een vermakelijke conclusie.

Geen opmerkingen: