maandag

24 december 1959

Je blijft lachen met de vermakelijkheidsbelasting. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft Gedeputeerde Staten van Groningen laten weten dat het niet akkoord gaat met de verlaging van deze heffing voor de bioscopen in Winschoten. Dit omdat de gemeente in een slechte financiële positie verkeert.
De gemeenteraad kan ook in dit stadium nog vasthouden aan haar pogingen de plaatselijke bioscopen enigszins financieel tegemoet te komen, maar B&W zijn overstag gegaan (net als de vorige keer overi-gens). Op de raadsvergadering van vanavond bleek de PvdA weer de partij met de zwakste rug. Terwijl hij klaagde over de geringe be-voegdheden van de raad, ging de woordvoerder (en daarmee de frac-tie) accoord met het voorstel van B&W. De verlaging werd daarna met alleen de stemmen van VVD en CPN tegen, ongedaan gemaakt.

Geen opmerkingen: