maandag

28 augustus 1959

Je houdt het niet voor mogelijk, maar in Sellingen heeft men een drijfjacht georganiseerd op een wilde zwijnenzeug met elf biggen. De Winschoter Courant schrijft daar een juichend stukje over, wat, als je bedenkt dat deze diersoort hier nauwelijks nog voorkomt, zo moge-lijk nog onbegrijpelijker is. Hoor wat de krant schrijft:
"Reeds enkele keren hebben wij melding gemaakt van de jacht op wil-de zwijnen in de omgeving te Sellingen, waar een zeug met elf biggen was gesignaleerd. - Zelf hadden wij het genoegen bij een der jachtpar-tijen aanwezig te zijn, helaas had men toen geen succes. Gistermor-gen deelde de landbouwer J. Arkema aan de Zevenmeersveenweg te Jipsingboertange mede, dat hij tijdens het melken de zeug met de biggen had gezien. Zij waren bij hem door het weiland gegaan en vervolgens door de Beetsterwijk gezwommen. De jagers (...) werden gealarmeerd. Omstreeks tien uur begon de drijfjacht, waaraan werd deelgenomen door vrijwel alle jagers uit Sellingen en omgeving. In totaal waren er twaalf geweren en een groot aantal drijvers."
Na een langdurige drijfjacht waren zes biggen en de zeug omgebracht.
"In triomf ging het daarna naar hotel Homan, waar nog lang werd nagepraat. De oudere jagers wisten zich natuurlijk nog te herinneren dat vroeger veel meer wilde zwijnen tijdens een klopjacht werden geschoten of was dat jagerslatijn ....?"
Leven we soms nog in de Middeleeuwen?

Geen opmerkingen: