dinsdag

29 januari 1960

Een land waar ik mij nooit mee bezig houd is IJsland. Maar nu is daar toch iets bijzonders aan de hand: de regering wil de inkomstenbelas-ting afschaffen. De inkomsten van de staat zullen daardoor dalen van 150 miljoen naar 70 miljoen, maar men heeft ook minder geld nodig omdat de kosten van het innen hoog zijn. Blijkbaar werd belasting daar op zo'n grote schaal ontdoken dat men op deze manier goed-koper uit is.
Je stelt je voor dat al die IJslanders zo ver van elkaar wonen dat be-lastinginning bijna onmogelijk is. Dan begrijp je ook meteen waarom in Nederland altijd zo braaf betaald wordt. Of zou ik soms de enige zijn die vindt dat belasting betalen een goede zaak is?

Geen opmerkingen: