woensdag

4 februari 1960

Het is jou vast ook wel opgevallen dat overal (ik neem althans aan dat dat niet alleen in Winschoten het geval is) onbewoonbaar verklaarde woningen staan waarin nog wel mensen wonen. Om te voorkomen dat er in de toekomst nog meer van dergelijke huizen ontstaan heeft de regering in 1957 geprobeerd particuliere bezitters van huurwonin-gen te dwingen hun panden beter te onderhouden. Dat gebeurde door middel van een huurblokkering: bij onvoldoende onderhoud mocht men geen volledige huurverhoging doorvoeren.
Talloze eigenaren hebben deze wet aan hun laars gelapt en worden door het nieuwe kabinet daarvoor beloond met de afschaffing van de huurblokkering. Zo zie je maar dat de PvdA toch nog ergens goed voor was.

Geen opmerkingen: