donderdag

2 juni 1962

In Groningen is het derde crematorium van het land officieel geopend. Het is gebouwd door de twee erkende crematieverenigin-gen: de Vereniging voor Facultatieve Crematie en de Vereniging voor Crematie A.V.V.L. Voor dit soort ondernemingen hebben zij in 1958 samen de Crematoriumvereniging Nederland opgericht.
In zijn openingstoespraak sprak de voorzitter daarvan de hoop uit dat men in de toekomst niet meer schriftelijk hoeft vast te leggen dat men gecremeerd wenst te worden. Ook de nabestaanden zouden dat gewoon moeten kunnen regelen, net als bij begraven het geval is.
Verder maakte de spreker bezwaar tegen de huidige praktijk waarbij iedereen meebetaalt aan het onderhoud van begraafplaatsen, en ge-meentebesturen tegelijkertijd verboden wordt crematoria ook maar enigszins tegemoet te komen.
Gelukkig heeft de gemeente Groningen zich daar niets van aan ge-trokken, want burgemeester Tuin liet in zijn toespraak weten dat hij de plannen voor de bouw van een crematorium uit oogpunt van rechtvaardigheid volgaarne gesteund had. Er is dus blijkbaar ruimte voor zelfstandig gemeentelijk beleid. Of betekent dat 'gesteund had', dat hij dat graag had willen doen had het gemogen?

1 opmerking:

Gelkinghe zei

Burgemeester Jan Tuin (PvdA), een neef van mijn grootvader Harm Perton, overleed op 6 november 1972 in Groningen, en is daar op 9 november 1972 gecremeerd.
Bron:
http://www.remeijer.nl/page/files/u2/genealogie/HarmTuin-genealogie.pdf

Jan Tuin was bijzonder geliefd±
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Tuin

Wat er niet bij staat is dat hij ook heel veel zaken in Groningen regelde.

Ik denk dat steun in zijn geval werkelijk steun betekende.