woensdag

1 juni 1962

Er zijn weer gemeenteraadsverkiezingen geweest en de PSP heeft het hier in Winschoten goed gedaan. Als Naamloze Groep veroverde zij een zetel.
Wie denkt dat verschuivingen in de samenstelling van de raad recht-streeks samenhangen met overlopende kiezers, komt hier bedrogen uit. De VVD verloor namelijk een zetel. Die zal toch wel niet naar de PSP zijn gegaan!
Er verandert natuurlijk niets in Winschoten.
Iets geheel anders. Eichmann is vannacht opgehangen. Zijn verzoe-ken om een hoger beroep en om gratie zijn beide afgewezen. Zijn laatste woorden: "Lang leven Duitsland, lang leve Argentinië, lang leve Oostenrijk. Dit zijn de drie landen waarmee ik het meest verbon-den en geweest en die ik nimmer zal vergeten. Groet mijn echtgenote, gezin en vrienden."

Geen opmerkingen: