dinsdag

30 mei 1962

Het is mij niet geheel duidelijk of het uit solidariteit of uit nuttig-heidsdenken voortkomt, maar in elk geval is hier gisteren voor gees-telijk en lichamelijk gehandicapten een centrale werkplaats geopend. Daarvoor was het werk verdeeld over 4 gebouwen.
Het paradepaardje van de werkgemeenschap is de boekbinderij. Ver-der zijn er afdelingen voor een metaalbewerking, montage en kartonnage. Voor het geval dat je je mocht afvragen wat kartonnage is: het vouwen van kartonnen dozen.
Oud-burgemeester Romijn sprak de volgende woorden: "Wij moeten dit werk in de eerste plaats zien tegen de achtergrond van de tewerk-gestelden, die in dit maatschappelijk leven hun spel niet zo mee kunnen spelen, als wel gewenst zou zijn. De werkgemeenschap 'Oost-Groningen', die thans over dit fraaie nieuwe gebouw beschikt, draagt er echter toe bij, dat deze gehandicapte mensen gelukkig kunnen worden, doordat ze de baten en het zoet van de arbeid kunnen leren kennen - en dus ook het zoet der rust.'
Wat zouden ze daar nou verdienen?

Geen opmerkingen: