zondag

14 december 1962

Er is in 1960 een volkstelling gehouden. De resultaten komen nu naar buiten en vallen mij enigszins tegen: ruim 40 % van de Nederlanders wenst zich katholiek te noemen; Nederlands-Hervormd is 28,3 %; gereformeerd 9,3 %; overige kerkelijke gezindten 3,6 %; onkerkelijk is 18,4 %.

Geen opmerkingen: