maandag

20 december 1962

Ik had mij er al over verbaasd een paar weken geleden, het feit dat de kleuterscholen in handen zijn van een particuliere stichting. Dat zal spoedig veranderen. Door de toename van het aantal scholen werd de administratie te ingewikkeld voor een eenvoudige stichting en hulp was niet te krijgen. Daarom zal de gemeente de scholen over-nemen. Een deel van de gemeenteraad betreurde dat, weer ging er een particulier initiatief verloren, maar men ging wel akkoord.
Op een tweetal punten wil de vooruitgang in Winschoten echter maar niet van de grond komen. In de eerste plaats: de reinigingsdienst. Die heeft nog steeds een afdeling paardentractie. Ik citeer de Winschoter Courant: "de wagens die sinds jaar en dag vrijwel de enige beziens-waardigheid van Winschoten zijn".
Ten tweede: de straatverlichting. Er zijn nog steeds talloze punten in de stad die onvoldoende verlicht zijn, maar zo lang Winschoten geen dekkende begroting heeft wil gedupeerde staten van de provincie geen toestemming geven voor verbetering van de situatie.
Tenslotte de klucht rond de centrale antennes in de Hortensiastraat. Hoe lang dat al niet speelt! Bij het vaststellen van de offerte was men vergeten dat Duitsland 2 niet zonder omvormer te ontvangen zou zijn. Zo'n apparaat kost f 800, -. Per blok! Dat is in totaal f 4000,-. De gemeente stelde voor de aannemer halverwege tegemoet te komen. De kosten wil men blijkbaar niet doorberekenen. Althans daar staat niets over in de krant.

Geen opmerkingen: