woensdag

18 augustus 1962

De laatste jaren zijn er in Winschoten in hoog tempo gymlokalen bij de lagere scholen gebouwd. Deze worden overdag door de leerlingen gebruikt en 's avonds en in het weekend door sportverenigingen.
Op het gebied van het kleuteronderwijs is er de laatste jaren een inhaalslag aan de gang. In alle nieuwbouwbuurten worden kleuter-scholen gebouwd. Het beheer erover is echter niet in handen van de gemeente, maar van een stichting. Blijkbaar is het kleuteronderwijs nog niet verplicht. Al die bouwactiviteiten ten gunste van de gemeen-schap laten wel zien dat het steeds beter gaat in Nederland. En dat is mooi.

Geen opmerkingen: