zondag

28 augustus 1963

Ik ben me er nooit zo bewust van geweest, maar Nederland geeft kapitalen uit aan defensie. Maar liefst 19,1 % van de begroting wordt besteed aan militairen. De helft gaat naar de landmacht, marine en luchtmacht krijgen elk een kwart.
In totaal gaat het om een bedrag van twee en een kwart miljard. Dit heeft Minister van Defensie De Jong als toezegging laten vastleggen voor zijn aantreden in het nieuwe kabinet Marijnen. Ongelooflijk veel geld wordt hier uitgegeven zonder dat er ook maar iets tegenover staat. Wat een verspilling!

1 opmerking:

Gelkinghe zei

Als we de bevolking van Nederland ten tijde van de koude oorlog stellen op 12.000.000 en het cohort dienstplichtige negentienjarigen op dat getal gedeeld door 80, dan is dat cohort 150.000 man groot. Laat er nu eens eenderde à een kwart worden afgekeurd (dienstweigeren deed niet eens een promille), dan blijven er nog altijd ruim 100.000 man over. Dat was dan het staande leger/kannonenvoer van ons.

Indertijd wel eens in Zuidlaren rondgekeken?:
http://www.legerplaats.nl/zuidlaren/_zuidlaren.htm