maandag

29 augustus 1963

Vandaag is de grote mars op Washington geweest. Tweehonderddui-zend Amerikanen, waaronder ook vele blanken, begaven zich om half drie in de richting van het Capitool.
Organisatoren van de mars waren Philip Randolph (voorzitter van de vakvereniging van Wagon-Lits-personeel!), Roy Wilkins (algemeen se-cretaris van de NAACP) en James Farmer, leider van het Nationaal Congres voor Rassengelijkheid. De enorme mensenmassa werd be-groet door de voorzitters van de fracties in de Senaat en later door president Kennedy en vice-president Johnson.
Misschien heb ik de Amerikaanse vakbeweging toch wat te gemak-kelijk in de hoek gezet laatst, want ook de voorzitter van AFL-CIO ondersteunde de actie met zijn aanwezigheid. Misschien is er alleen iets mis met die Hoffa-figuur. Hoe dan ook, er waren ontzettend veel mensen zodat men om hun eisen nauwelijks heen kan.
In Amsterdam was een solidariteits-demonstratie georganiseerd, die begon met driehonderd betogers maar al snel uitgroeide tot zo'n duizend man.
De demonstratie in Washington was hier op de tv te volgen via de Telstar-satelliet.

Geen opmerkingen: